Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni zewnętrznej.

 

IK.6733.5.2022 Godziesze Wielkie, 21 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503)
zawiadamiam, że

decyzją nr IK.6733.5.2022 wydaną w dniu 05 kwietnia 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni zewnętrznej w ramach operacji pn. „Stworzenie warunków dla poprawy realizacji zadań w zakresie kultury i rekreacji dla społeczności gminy Godziesze Wielkie” na terenie działki nr ewid. 54 obręb 0008 Kakawa Kolonia, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software