Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej w m. Kakawa Stara.

 

IK.6733.6.2022 Godziesze Wielkie, 20 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503)
zawiadamiam, że

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN w związku z przyłączeniem do sieci gospodarstwa ogrodniczego na dz. nr ewid. 53 i 54 w m. Rafałów na terenie działek nr ewid. 199, 159, 146/1, 157, 158/2, 195, 139, 68, 69, obręb 0010 Kakawa Stara, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software