Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych.

 

IK.6733.7.2022                                                                             Godziesze Wielkie, 3 czerwca 2022 r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.7.2022 wydaną w dniu 3 czerwca 2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków i na gruncie na terenie istniejącego szpitala o mocy do 200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie części działki nr ewid. 416 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software