Kurenda

do mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

 

Informuję Państwa, że nasza Gmina przystąpiła do Powiatowego Programu Usuwania Azbestu w 2012 roku.

W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

Program obejmuje:

 • a) usunięcie zmagazynowanego na terenie posesji eternitu,
 • b) usunięcie eternitu z dachu budynków przed planowaną wymianą pokrycia dachowego przez inwestora.

Aby wziąć udział w Programie należy:

 • a) zapoznać się z Regulaminem Programu oraz pobrać i wypełnić wniosek
  i formularze dostępne na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego
  - http://www.powiat.kalisz.pl/ (Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu),
 • b) złożyć wypełniony wniosek i formularze w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich do dnia 12 lipca 2012 roku godz. 1500 w pokoju
  nr 5 (nie wysyłać pocztą!),
 • c) Urząd Gminy przekaże wnioski do 17 lipca 2012 do Starostwa Powiatowego
  w Kaliszu.

Program realizowany będzie przez Powiat Kaliski w 2012 roku i zgodnie z zapowiedzią Pana Starosty także w latach następnych. 

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

               /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software