IK.6733.5.2023                                                                                                                                              Godziesze Wielkie, 20 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.5.2023 wydaną w dniu 19 lipca 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie źródła ciepła c.o. na trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła o mocy 26 kW każda, jeden kocioł gazowy o mocy 100 kW zasilany gazem z podziemnego zbiornika o poj. 6400 dm3 na terenie działki nr ewid. 242 i 243 obręb 0010 Kakawa Stara, gmina Godziesze Wielkie.

Z up. Wójta Gminy
Alicja Jędrasiewicz
Z-ca Wójta Gminy

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software