WÓJT GMINY
Godziesze Wielkie

IK.6733.7.2022                                                                                              Godziesze Wielkie, 27 kwietnia 2022 r.
                      
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków i na gruncie na terenie istniejącego szpitala o mocy 225 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie części działki nr ewid. 416 obręb 0019 Wolica, gmina godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software