IK.6733.7.2023 Godziesze Wielkie, 10 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Godziesze Wielkie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji budynku - dawnego domu mieszkalnego w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie - Kolonii na terenie działek nr ewid. 55/1 i 53 obręb 0008 Kakawa Kolonia, gmina Godziesze Wielkie

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software