OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


ZAWIADAMIAM
o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7430.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., o następującej treści:
DECYZJA Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą
Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Macieja Adamczaka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software