OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica"

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwały nr  XIX/98/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. i uchwały zmieniającej nr XI/63/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica"  obejmującego obszar całej wsi.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, pokój nr 5 do dnia 17 lipca 2012 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w terminie do dnia 17 lipca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie.

                                                                                                  /-/Józef Podłużny

                                                                                                    Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software