IK.6733.7.2023

     Godziesze Wielkie, 04 września 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że decyzją znak IK.6733.7.2023 wydaną w dniu 04 września 2023 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji budynku - dawnego domu mieszkalnego w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie - Kolonii na terenie działek nr ewid. 55/1 i 53 obręb 0008 Kakawa Kolonia, gmina Godziesze Wielkie.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software