Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 kwietnia 2023 r w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Godziesze Wielkie do stanu faktycznego oraz zmianiające postanowienie w sprawie podziału Gminy Godziesze Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software