1. SIWZ  na "Zakup i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3"

2. Formularz oferty - załacznik nr 1 do SIWZ

3. Formularz oświadczenia - art. 17 ust. 2 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ

4. Formularz oświadczenie - art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ

5. Wzór umowy (projekt) - załacznik nr 4 do SIWZ

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software