02.10.2018r. - Informacja o unieważnieniu postępowania na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software