08.03.2019r.-Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software