09.07.2018r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software