WÓJT GMINY                                          Godziesze Wielkie, dnia 10 kwietnia 2014 r.

GODZIESZE WIELKIE

 

   ZP 271.6.2.2014

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

„ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe."

     Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 03.04.2014 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez
EKO -NAJ Artur Różewicz z siedzibą w:  ul. Sosnowa 5a, 62-800 Kalisz

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

Lista ofert w kolejności wpływu:

Oferta nr 1 złożona przez
Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane
„BUDMEX" Aneta Wawrzyniak
z siedzibą w: 62-704 Kawęczyn 89
uzyskała 0 pkt.- odrzucona

Oferta nr 2 złożona przez
Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak"
z siedzibą w:  ul. G. Sikorskiego 41B, 63-500 Ostrzeszów.
uzyskała 0 pkt.- odrzucona

Oferta nr 3 złożona przez
Zakład Usługowy Wodno - Kanalizacyjny I.C.O. Dariusz Bartczak
z siedzibą w: 88-220 Osięciny; ul. Sienkiewicza1
uzyskała 96,00 pkt.

Oferta nr 4 złożona przez
EKO -NAJ Artur Różewicz
z siedzibą w:  ul. Sosnowa 5a, 62-800 Kalisz.
uzyskała 100,00 pkt. - najkorzystniejsza

Oferta nr 5 złożona przez
MELIKAN S.C.
z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolskich, ul. Długa 40
uzyskała 81,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję się, iż w trakcie postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i  art.24 ust4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wykluczono Wykonawców, którzy złożyli ofertę:
            - ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „BUDMEX" Aneta 
            Wawrzyniak, 62-704 Kawęczyn 89  
            - ofertę nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak" ,ul.G. Sikorskiego 41B,
            63-500 Ostrzeszów.
a oferty uznano za odrzucone.


 

 

                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                 Józef Podłużny

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software