17.12.2018r. - Informacja o wyniku przetargu na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II"

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software