Godziesze Wielkie, dnia 21 listopada 2013 r.

      WÓJT GMINY                  

GODZIESZE WIELKIE

 

     ZP 271.108.1.2013

  

Ogłoszenie o wyniku przetargu na

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy
Godziesze Wielkie w sezonie 2013/2014"

 

1. W przedmiocie zamówienia pn. Zadanie 1 - Rejon I pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Borek" w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęły dwie oferty, Komisja Przetargowa po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Spółdzielnię Socjalną NASZA FIRMA ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 


Oferta nr 1
złożona przez:

PPHUT „BAŚPOL"

Jan Janiszewski

z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Starożytna 141

uzyskała  pkt. 93,65

 

2. W przedmiocie zamówienia pn. Zadanie 2 - Rejon II pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęły dwie oferty, Komisja Przetargowa po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Spółdzielnia Socjalna NASZA FIRMA ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

Oferta nr 1 złożona przez:

PPHUT „BAŚPOL"

Jan Janiszewski

z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Starożytna 141

uzyskała pkt.  89,51

 

3. W przedmiocie zamówienia pn. Zadanie 3 - Rejon III pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godzieszki, Końska Wieś" w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęły dwie oferty, Komisja Przetargowa po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Spółdzielnia Socjalna NASZA FIRMA z siedzibą w: ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

Oferta nr 2 złożona przez

Knop Wojciech

z siedzibą w: 62-872 Godziesze Małe, ul. Ostrowska 26

uzyskała pkt. 83,56

 

4. W przedmiocie zamówienia Zadanie 4 - Rejon IV pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, ul. Zadowicka" w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna  oferta, Komisja Przetargowa po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Knop Wojciech z siedzibą w: 62-872 Godziesze Małe, ul. Ostrowska 26

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

 

5. W przedmiocie zamówienia Zadanie 5 - Rejon V pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe - przyległe ulice do ul. Ostrowskiej, Kąpie Zadowice, Wola Droszewska " w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęła jedna  oferta, Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Knop Wojciech z siedzibą w: 62-872 Godziesze Małe, ul. Ostrowska 26.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

 

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

 

6. W przedmiocie zamówienia pn. Zadanie 6 - Rejon VI pn. „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka" w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godziny 9:00 wpłynęły dwie oferty, Komisja Przetargowa po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Spółdzielnia Socjalna NASZA FIRMA z siedzibą w: ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów -100, liczonych według zasad określonych
w SIWZ, czyli:

             Cena oferty o najniższej cenie

X 100

  Cena oferty badanej

 

Oferta nr 2 złożona przez

Knop Wojciech

z siedzibą w: 62-872 Godziesze Małe, ul. Ostrowska 26

uzyskała pkt. 92,75

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software