Godziesze Wielkie, dnia 23 marca 2015 r.
        WÓJT GMINY                                       
  GODZIESZE WIELKIE

  

       ZP 271.11.2015

 

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na

„Opracowanie map do celów projektowych ul. Ostrowska w Godzieszach Małych, Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice"

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert złożonych do dnia 16.03.2015r., uznała za najkorzystniejszą  ofertę nr 16  złożoną przez 
Biuro Usług Geodezyjnych „GEOPLAN” s.c., W. Koszada, K. Kamińska z siedzibą w:  
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów – 101,67,  liczonych według zasad określonych 
w zapytaniu ofertowym, czyli:

 

  1. Kryterium  „cena”:

 

             Cena oferty z najniższą ceną

X 80 pkt.

  Cena rozpatrywanej oferty

 

  1.  Kryterium  „termin wykonania”:

 

             Oferta z najdłuższym terminem

X 20 pkt.

  Termin rozpatrywanej oferty

 

 

Oferta nr 1  Usługi Geodezyjne Stanisław Wojciechowski
                      ul. Radwana 10
                      62 –800 Kalisz

                        - w kryterium „cena” -  uzyskała 47,20 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 37,20 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  84,40

 

Oferta nr 2   Pracownia Geodezyjno Projektowa Arkadiusz Banaszak
                      ul. Św. Jana 16

                      62 –860 Opatówek
                        - w kryterium „cena” -  uzyskała 52,80 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 37,20 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  90,00

 

Oferta nr 3   „MAPOPROJEKT” Firma Geodezyjna i Wielobranżowa s.c.
                      DŻUGAJOWIE
                      ul. Zagłoby 1-B

                      97 –400 Bełchatów
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 14,40 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 22,40 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  36,80

 

Oferta nr 4   Studio Map Marcin Spisak
                      ul. Unii Europejskiej 10

                      32 –600 Oświęcim
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 32,00 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,60 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  53,60

 

Oferta nr 5   Usługi Geodezyjne s.c. H. Pluta & K. Pluta
                      ul. Zamkowa 26

                      63 –500 Ostrzeszów
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 37,60 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,60 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  59,20

 

Oferta nr 6   Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-NADIR
                      Kowala 38A

                      24 –100 Puławy
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 64,80 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,60 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  86,40

 

Oferta nr 7   OPTIMA BG Sp. z o.o.
                      ul. Stoczniowców 3

                      30 –709 Kraków
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 30,31 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  51,98

 

Oferta nr 8   CENTROGEO Biuro Geodezji i Usług Branżowych
                      Jarosław Bartczak
                      ul. Kościelna 6

                      87 –700  Aleksandrów Kujawski
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 46,63 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 37,14 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  83,77

 

Oferta nr 9  Zakład Usług Geodezyjnych Piotr Mikołajczak
                      ul. St. Moniuszki 9b

                      62 –800 Kalisz
                     - w kryterium „cena” -  uzyskała 49,96 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 23,21 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  73,17

 

Oferta nr 10  GEBUDIN Krzysztof Dusza
                      ul. Madejewskich 16

                      38 –200 Jasło
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 39,77 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 28,26 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  68,03

Oferta nr 11  Usługi geodezyjne Marcin Wróbel
                      ul. Spółdzielcza 5

                      63 –505 Doruchów
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 38,77 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  60,44

 

Oferta nr 12  Usługi Geodezyjne Krystian Pilarczyk                      
                      ul. Wł. Jagiełły 21

                      63 –500 Ostrzeszów
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 34,62 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,08 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  55,70

 

Oferta nr 13  GEODETA Andrzej Gutowski
                      ul. St. Duboisa 2

                      63 –500 Ostrzeszów
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 23,88 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  45,55

 

Oferta nr 14  Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Marek Iwanow
                      ul. Babina 12/3

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 31,52 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  53,19

 

Oferta nr 15  „GEODEZJA” Zakład Usług Ryszard Pruchnik
                      ul. Bol. Pobożnego 9

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 42,37 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  64,04

 

Oferta nr 17  GEOMAG Magdalena Nowak
                        Lutomia Górna 154 a

                      58 –113 Lutomia
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 31,65 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 20,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  51,65

 

Oferta nr 18  Usługi Geodezyjne „GEO-MAR” Marek Pejaś
                      ul. Lawendowa 14

                      62 –874 Brzeziny
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 42,51 pkt.

                        - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  64,18

 

Oferta nr 19  „GEO-map” 

            Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Piotr Bednarski
             ul. J. Miłkowskiego 22

             62 –800 Kalisz
             - w kryterium „cena” -  uzyskała 53,85 pkt.

                         - w kryterium „termin wykonania” -  uzyskała 21,67 pkt.
                         Łączna liczba punktów -  75,52

 

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą niniejszego zapytania ofertowego planuje się na dzień 31 marca 2015 r.

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

 

/-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software