Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego na: wyłonienie inspektora nadzoru dla inwestycji : „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie- zad. Nr 1 – stanowiące część inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap.

 

ZP.271.155.2016


W dniu 24 października 2016 roku o godzinie 13.00 w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, Zamawiający reprezentowany przez Komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący- Alicja Jędrasiewicz

Sekretarz – Dorota Kozica

Członek – Magdalena Dziwińska,

 

dokonała otwarcia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji  

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie- zad. Nr 1 – stanowiące część inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap.

 

W terminie do 24 października  2016 roku do godziny 9.00 wpłynęły 2 oferty:

Lp.

 Nazwa oferenta

Cena oferty

(brutto w zł)

1.

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” 62-800 Kalisz, ul. łódzka 210

10 455,00

2.

Wojciech Knop, ul. Ostrowska 32, 62-872 Godziesze Małe

10 169,40

 

Komisja stwierdziła, że wszystkie w/w oferty spełniły wymagania formalne.

Komisja dokonała wyboru oferty z najniższą ceną tj. oferty nr 2  Wojciech Knop, ul. Ostrowska  nr 32, 62-872 Godziesze Małe, który zaoferował wykonywanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę w ogłoszonym zapytaniu ofertowym.

 

 Podpisy Komisji (w oryginale)

 

 

Godziesze Wielkie dnia 24.10.2016

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software