Godziesze Wielkie, dnia 28.11.2014r.

INFORMACJA 

 

o wyniku rokowań po drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie  Gminy Godziesze Wielkie,
w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia.

 

 

 Rokowania po drugim publiczny przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przeprowadzono w dniu 28.11. 2014  roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  Godziesze Wielkie, ul.
11 Listopada nr 10, I piętro, pokój nr 10, na niżej wymienioną nieruchomość:

            - nieruchomość zabudowaną położoną w Gminie Godziesze Wielkie w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2 o łącznej pow. 0,5708ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00045067/2 


Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 250 000,00 zł.

 

Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

W dniu przetargu nie stawił się żaden nabywca.

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

 

  

                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                                                                     Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software