Godziesze Wielkie, dnia 29.12.2014r.

 

INFORMACJA 

 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu nr 3 położonego w Godzieszach Wielkich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2,

 

 

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przeprowadzono w dniu 29.12. 2014  roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, I piętro, pokój nr 10, na niżej wymienioną nieruchomość:

            - nieruchomość - lokal nr 3 położony w Godzieszach Wielkich przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2,  oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 296/11. Powierzchnia całkowita lokalu 89,51 m², powierzchnia użytkowa pomieszczenia 59,85 m² + powierzchnia piwnicy 29,66 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00056895/5.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 51 525,00 złotych

 

Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

W dniu przetargu nie stawił się żaden nabywca.

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

 

  

                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie
                                                                                                 Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software