Godziesze Wielkie dnia 30.05.2016 r.

     WÓJT GMINY 
GODZIESZE WIELKIE

     ZP.271.52.2016                                          

 

 

            Ogłoszenie o wyniku przetargu na

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Godziesze Wielkie”

 

            Komisja Przetargowa, po dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert przetargowych złożonych w dniu 18.05.2016 r., uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez firmę
„KAD” Sp. z o.o.  z siedzibą w:  ul. Chopina 23/124, 62-800 Kalisz.

Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, liczonych według zasad określonych 
w SIWZ, czyli:

 

  1. Kryterium „cena”:

 

Najniższa cena brutto z ofert

x 90 % x 100

  Cena brutto oferty badanej

 

  1.  Kryterium  „okres gwarancji”:

 

                  Okres gwarancji oferty badanej     

x 10% x 100

  Najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert

 

 

Oferta nr 1   Zakład Usługowo Handlowy            
                      SŁAW-BUD Sławomir Strzałkowski

          Owadów 93
          26 –631 Jastrzębia
           - w kryterium „cena” -  uzyskała 65,40 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  75,40

 

Oferta nr 2   Zakład Remontowo Budowlany

                      POLBUD Andrzej Podsiadły
                      ul. Dworska 19

                      98 –200 Sieradz
                       - w kryterium „cena” -  uzyskała 88,10 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  98,10

 

 

Oferta nr 3   Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

                      Ireneusz Szuleta
                      ul. Łysogórska 6

                      62 –800 Kalisz
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 73,10 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  83,10

 

Oferta nr 4   Zakład Remontowo-Budowlany

                     „MAXBUD” Wojciech Przepiórka

                       Saczyn 40
                       62 –872 Godziesze Małe
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 72,00 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  82,00

 

Oferta nr 6   BUDMAR PLUS Anita Grabarczyk

                       Piotrów 38
                       62 –812 Jastrzębniki
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 89,60 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  99,60

 

Oferta nr 7   Firma Budowlana „KAR-BUD”

                      Karol Kuszczyński

                       ul. Wiatraki 10
                       62 –730 Dobra
                      - w kryterium „cena” -  uzyskała 84,90 pkt.

                        - w kryterium „okres gwarancji” -  uzyskała 10,00 pkt.
                        Łączna liczba punktów -  94,90

 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin podpisania umowy: 07.06.2016r.

 

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software