Godziesze Wielkie, dnia 25.06.2014r.

 

 

INFORMACJA 

o wyniku II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie  Gminy Godziesze Wielkie, w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia.

 

 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przeprowadzono w dniu 25.06. 2014  roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada nr 10, I piętro, pokój nr 10, na niżej wymienioną nieruchomość:

            - nieruchomość zabudowaną położoną w Gminie Godziesze Wielkie w obrębie geodezyjnym Kakawa Kolonia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 55/2 o łącznej pow. 0,5708ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00045067/2 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 270 000,00 zł.

 

Wymagane wadium nie zostało wpłacone.

W dniu przetargu nie stawił się żaden nabywca.

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym.

  

 

                                                                                 Z up. Wójta Gminy

                                                                                Alicja Jędrasiewicz

                                      

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software