Protokół z otwarcia ofert dot. Zapytania ofertowego na : „Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015 roku"

W dniu 15 stycznia 2015 roku o godzinie 12.15 w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie, Zamawiający reprezentowany przez Komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący- Alicja Jędrasiewicz

Sekretarz - Dorota Kozica

Członek - Rajmund Owczarek

 

Komisja dokonała otwarcia ofert cenowych na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2015 roku.

W terminie do 15 stycznia 2015 roku do godziny 12.00 wpłuneło11 ofert:

Lp.

 Nazwa oferenta

Cena oferty

(brutto w zł)

1.

Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki, Świdnica

184,00

2.

Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt-Hałaburdzin , Poznań

109,80

3.

Biuro Projektów - Mieloch Sp.z o.o. Poznań

134,07

4.

DASTORE Marcin Domagała, Ostrów Wielkopolski

229,00

5.

Filip Koczorowski kancelaria urbanistyczna, Poznań

209,10

6.

Wojciech Błaszak Architekt, Poznań

145,00

7.

ARCHIPELAG pracownia projektowa, Poznań

159,90

8.

Archiotekt Jerzy Migasiewicz, Kalisz

356,70

9.

Autorska Pracownia Architektoniczna, architekt- Ireneusz Janiak,Kalisz

350,00

10.

Autorska Pracownia Architektury ,Przemysław Wierzbicki, Żydów

170,00

11.

PUNKT Katarzyna Grochowska, Wrocław

270,60

 

Komisja stwierdziła, że wszystkie w/w oferty spełniły wymagania formalne.

Komisja dokonała wyboru oferty z najniższą ceną tj. oferty nr 2 Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt - Hałaburdzin, która zaoferowała wykonywanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę w ogłoszonym zapytaniu ofertowym.

 

                                                 Alicja Jędrasiewicz

                                             Zastępca Wójta Gminy

                                                  Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software