Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie”

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie”(pdf)

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie”(skan)

Formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (scan)

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software