Zapytanie ofertowe: Odbiór, załadunek i transport do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”, Orli Staw 2, 62-834 Nowe Prażuchy w celu zagospodarowania i unieszkodliwienia osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Godziesze Małe oraz Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Saczyn”.

 

Zapytanie ofertowe (treść) 

Wzór formularza oferty 

Projekt umowy 

Informacja z otwarcia ofert - scan

Informacja z otwarcia ofert - plik Word

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software