Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego”

 

Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (pdf)

Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (skan)

Uszczegółowienie zapytania ofertowego - 15.03.2023 r. (skan)

Uszczegółowienie zapytania ofertowego - 15.03.2023 r. (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (word)

Załacznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Zasady projektowania uniwersalnego

Zał._nr_4_-_Wzór_umowy.pdf

Załącznik nr 5 - RODO

Decyzja ABP.67430.91.2022 (pdf)

Decyzja ABP.67430.91.2022 (word)

Informacja o robotach budowlanych

Rzut stan istrniejący - stan projektowany (pdf)

Rzut stan istrniejący - stan projektowany (word)

Rzut parteru UG - stan istniejący

Rzut parteru UG - stan projektowany

Zdjęcie nr 1 (pdf)               Zdjęcie nr 1 (word)

Zdjęcie nr 2 (pdf)               Zdjęcie nr 2 (word)

Zdjęcie nr 3 (pdf)               Zdjęcie nr 3 (word)

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Informacja z otwarcia ofert (skan)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (skan)

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software