Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj


 Ogłoszenie o zamówieniu - 16.09.2022 r.

SWZ z załącznikami - 16.09.2022 r.

Identyfikator postępowania miniPortal - 16.09.2022 r.

Zmiana do SWZ - 23.09.2022 r.

poprawiona SWZ zmiana sposobu ogrzewania z dnia 23.09.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 23.09.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 30.09.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.10.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 18.11.2022 r.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software