P O D Z I Ę K O W A N I E

dla Państwa
Ewy i Zenona Kijowskich
PPH „ WAZA „ s.c.
Wysocko Małe

Szanowni Państwo!
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie w przygotowaniu do przyjęcia dzieci z Ukrainy do Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie – Kolonii.
Dzięki Państwa firmie byliśmy w stanie zrealizować nasze plany. Jesteśmy wdzięczni za Waszą dobroć oraz zrozumienie.


Życzę samych sukcesów
z poważaniem
Anna Szubert
Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software