Godziesze Wielkie, 13.10.2020 roku

 

ZAPROSZENIE

na zajęcia do Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii

 

       W dniu 02 października 2020 roku dokonaliśmy symbolicznego otwarcia Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie-Kolonii, od najbliższego czwartku, tj. od 15 października br. rozpoczynamy nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Na początek zapraszamy na:

- zajęcia plastyczne, które będą się odbywać w czwartki, godz. 1700-1800. Na zajęcia zapraszamy uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych.

- warsztaty wspierające rozwój kreatywności, które odbywać w soboty, godz. 1100-1200. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas III – VII szkół podstawowych, którzy poprzez zabawę chcą rozwinąć swoją kreatywność, poznać techniki szybkiego uczenia się, a przy okazji zintegrować się z rówieśnikami. Punktem wyjścia do osiągnięcia celów zawsze będą: gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia integracyjne, teatralne i recytatorskie. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

- zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywać w poniedziałki, godz. 1700-1800. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Efektem uczestnictwa w zajęciach będzie: zdobycie przez dzieci pozytywnych doświadczeń w grupie, zintegrowanie uczestników, stworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć, zdobycie przez dzieci umiejętności społecznych, tj.: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii, mówienia „nie”, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania swoich mocnych stron, rozumienia i nazywania przeżywanych uczuć czy konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

        W soboty, godz. 1400-1500, zapraszamy uczniów klas I-V szkół podstawowych na zajęcia z matematyki, na których w szczególności uzyskacie pomoc w odrabianiu lekcji czy wyjaśnienie niezrozumiałych tematów.

      Tyle na początek, od przyszłego tygodnia wprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia, m. in. język angielski, język polski, robotyka… Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie oraz w aplikacji eKurenda.

Wszystkie zajęcia są dla uczestników bezpłatne, możemy je zorganizować dzięki bezinteresownej pomocy ze strony prowadzących, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

Uczniów serdecznie zapraszamy na zajęcia, a osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć prosimy o kontakt.

                                                                                                                          

Miejsce odbywania się zajęć:

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji

Kakawa-Kolonia 39

62-872 Godziesze Małe

tel. 663664202

                                                                                 z up. Wójta Gminy
                                                                                 Małgorzata Banaś
                                                                                  Sekretarz Gminy

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software