Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Godzieszach Wielkich - wybrany 6 listopada 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył druh Krzysztof Grabowski.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP ukonstyutuował się następująco:

L.p.

Funkcja

Imię i Nazwisko

1.

Prezes

Józef Podłużny

2.

Wiceprezes

Edmund Sudolski

3.

Wiceprezes

Krzysztof Adamek

4.

Komendant Gminny

Artur Wardęga

5.

Z-ca Komendanta Gminnego

Grzegorz Czajka

6.

Sekretarz

Damian Januszkiewicz

7.

Skarbnik

Witold Nawrocki

8.

Członek Prezydium

Bożena Czajka

9.

Członek Prezydium

Józef Gilicki

10.

Członek Prezydium

.Sławomir Sośnicki

11.

Członek Prezydium

Ryszard Światły

12.

Członek Zarządu

Paweł Porada

13.

Członek Zarządu

Szymon Rynowiecki

14.

Członek Zarządu

Radosław Marek

15.

Członek Zarządu

Robert Cofalski

16.

Członek Zarządu

Łukasz Maślak

17.

Członek Zarządu

Marcin Małecki

18.

Członek Zarządu

Piotr Bartczak

19.

Członek Zarządu

Marek Gilicki

20.

Członek Zarządu

Andrzej Olek

21.

Członek Zarządu

Łukasz Grzesiak

22.

Członek Zarządu

Marcin Lipecki

23.

Członek Zarządu

Wojciech Różalski

24.

Członek Zarządu

Henryk Knop

25.

Członek Zarządu

Marian Rajca

26.

Członek Zarządu

Łukasz Biesiada

27.

Członek Zarządu

Paweł Staszak

28.

Członek Zarządu

Stanisław Marciniak

29.

Członek Zarządu

Konrad Krzywda

30.

Członek Zarządu

Marcin Szyszkiewicz

 

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:

  1. Józefa Podłużnego
  2. Artura Wardęgę
  3. Radosława Marka

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software