*************************************************************************

Zarząd Oddziału  Gminnego Związku OSP RP w Godzieszach Wielkich - wybrany 28 maja 2016 roku.

Posiedzeniu przewodniczył druh Krzysztof Grabowski. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP ukonstyutuował się następująco:

 1. PREZES                      - Podłużny Józef  
 2. WICEPREZES              - Sudolski Edmund 
 3. WICEPREZES              - Spychała Zbigniew
 4. KOMENDANT  GMINNY - Witmajer Remigiusz
 5. ZASTĘPCA KOMENDANTA GMINNEGO  -Wardęga Artur
 6. SEKRETARZ                 - Niciejewska Barbara
 7. SKARBNIK                   - Gilicki Bolesław 
 8. CZŁONEK  PREZYDIUM - Sośnicki Sławomir
 9. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Różalski Wojciech
 10. CZŁONEK  ZARZĄDU    - Bartoszewski Andrzej
 11. Bartczak Piotr - OSP Kakawa - Kolonia
 12. Bartoszek Józef - OSP Godziesze Wielkie
 13. Cofalski Robert - OSP Józefów
 14. Czajka Bożena - Dyrektor Zespołu Szkół
 15. Dybioch Stanisław - Zajączki Bankowe
 16. Gilicki Józef - OSP Stara Kakawa
 17. Gilicki Marek - OSP Krzemionka
 18. Gretka Ilona - Prezes Stowarzyszenia
 19. Jarych Tobiasz - OSP Kakawa - Kolonia
 20. Kaźmierczak Bogusław - OSP Zadowice
 21. Knop Henryk - OSP Wola Droszewska
 22. Kurzawa Eugeniusz - OSP Stobno
 23. Lipecki Marcin - OSP Stara Kakawa
 24. Marciniak Stanisław - OSP Zajączki Bankowe
 25. Maślak Marcin - OSP Stara Kakawa
 26. Matyjasz Mariusz - OSP Żydów
 27. Nosal Maciej - OSP Saczyn
 28. Olek Arkadiusz - OSP Żydów
 29. Rajca Jarosław - OSP Biała
 30. Skotowski Wacław - Stowarzyszenie LEADER
 31. Sobczyk Jerzy - OSP Józefów
 32. Staszak Paweł - OSP - Zadowice
 33. Stawicki Rafał - OSP Żydów
 34. Stępień Jerzy - OSP Biała
 35. Urbaniak Michał - OSP Saczyn
 36. Walczak Jacek - OSP Godziesze

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:

 1. Podłużny Józef
 2. Spychała Zbigniew
 3. Witmajer Remigiusz

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software