Godziesze Wielkie, dnia 14 luty 2023 roku

USC.5356.1.2023 


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Godzieszach Wielkich

Szanowni Państwo!
W roku 2023 będziecie Państwo obchodzić Złote Gody.
Jesteście jako małżeństwo 50-lat razem, za dotrzymanie słowa, wzajemne wspieranie i trwanie przy sobie bez względu na okoliczności możecie Państwo otrzymać „Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Z uwagi na to, że procedura przyznawania medali jest dość długa (około 6 miesięcy) uprzejmie proszę o jak najszybsze złożenie wypełnionego wniosku – do dnia 31 marca 2023 roku. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie:

  • Małgorzata Banaś – Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, telefon: 62 76 11 089, wew. 26
  • Ilona Gretka - inspektor Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich , 62 76 11 089, wew.33.

O uroczystości wręczenia medali zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

Szanowni Państwo, zgłoszeń można dokonać w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada nr 10, 62 -872 Godziesze Małe lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, pokój nr 10.


Łączę wyrazy szacunku, życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności                                                                    

Małgorzata Banaś                                                                                                                                                    

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Zgoda na otrzymanie medali - plik do pobrania

Wniosek na medale - plik do pobrania

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software