Karta usług                                                                                                                                                            
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software