Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Załącznik Nr 1  -- Regulamin przyznawania nagród sportowych za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Godziesze Wielkie za osiągnięcia wyników we współzawodnictwie sportowym

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software