Karta usług                                                                                           
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy  
Pełnomocnictwo

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software