Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie
wybranych w wyborach w czerwcu - lipcu 2024 roku

   

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

Numer telefonu

1.

Paweł Gonera

Bałdoń

510 486 253

2.

  Stanisław Potera

Biała

506 971 547

3.

Leszek Urbaniak

Borek

794 226 864

4.

ponowne wybory 12 lipca 2024 roku

Godziesze Małe I

-

5.

Lechosław Szuleta

Godziesze Małe II

536 560 216

6.

Marek Juszczak

Godziesze Wielkie

798 178 048

7.

Marzena Cuper

Godzieszki

507 341 514

8.

Monika Sobczyk-Pogorzelec

Józefów

572 975 172

9.

Agnieszka Litwa

Kakawa - Kolonia

601 543 378

10.

 Jan Gilicki

Kąpie

782 977 246

11.

Izabela Trzcińska

Końska Wieś

667 105 340

12.

Patryk Gilicki

Krzemionka

-

13.

Ryszard Kacperkiewicz

Nowa Kakawa

669 260 396

14.

Dawid Scibor 

Rafałów

 512 239 398

15.

 Andrzej Olek

Saczyn

506 462 811

16.

Anna Balcerzyk

Skrzatki

 791 992 771

17.

  Maria Szymańska

Stara Kakawa

-

18.

Mateusz Kubacki

Stobno

 501 207 814

19.

Marcin Filipowicz

Stobno Siódme

518 107 832

20.

Radosław Krymarys

Takomyśle

512 961 850

21.

Ryszarda Wojtynka

Wola Droszewska

726 026 328

22.

  Janusz Wojtaszek

Wolica

600 942 790

23.

Jacek Płotek

Zadowice

885 366 902

24.

Marcin Krymarys

Zajączki Bankowe

880 611 749

25.

Barbara Bodylska

Żydów

606 709 079

    

 

 

  ****************************************************
Wykaz sołtysów wybranych w styczniu 2019 roku

 

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

Numer telefonu

1.

Józef Olszewski

Bałdoń

511 763 644

2.

  Stanisław Potera

Biała

506 971 547

3.

Łukasz Karolak

Borek

783 092 903

4.

Irena Harendarz

Godziesze Małe I

-

5.

Lechosław Szuleta

Godziesze Małe II

536 560 216

6.

  Ireneusz Garncarz

Godziesze Wielkie

(62) 7611254

7.

  Marzena Cuper

Godzieszki

507 341 514

8.

Stanisław Sobczyk

Józefów

572 975 172

9.

Piotr Bartczak

Kakawa - Kolonia

795 531 158

10.

 Jan Gilicki

Kąpie

(62) 7611019

11.

Zdzisław Kij

Końska Wieś

(62) 7611071

12.

Patryk Gilicki

Krzemionka

-

13.

Ryszard Kacperkiewicz

Nowa Kakawa

669 260 396

14.

Dawid Ścibor 

Rafałów

512 239 398

15.

  Adam Marczak

Saczyn

600 508 194

16.

Anna Balcerzyk 

Skrzatki

 791 992 771

17.

  Maria Szymańska

Stara Kakawa

-

18.

 Mateusz Kubacki

Stobno

501 207 814 

19.

  Mirosław Majewski

Stobno Siódme

(62) 7611136

20.

  Radosław Krymarys

Takomyśle

-

21.

Ryszarda Wojtynka

Wola Droszewska

726 026 328

22.

  Janusz Wojtaszek

Wolica

600 942 790

23.

Jacek Płotek

Zadowice

(62) 7610366

885 366 902

24.

Stanisław Marciniak

Zajączki Bankowe

609 726 711

25.

Barbara Bodylska

Żydów

606 709 079

      

***********************************************************************

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie wybranych w styczniu 2015 roku

  

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie wybranych w styczniu 2011 roku

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software