OGŁOSZENIE Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2022 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie

 

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Oświadczenie współmałżonka (.doc)

Zał. nr 1 do ogłoszenia - Oświadczenie współmałżonka (.pdf)

 

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie RODO (.doc)

Zał. nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie RODO (.pdf)

 

Zał. nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości (.doc)

Zał. nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości (.pdf)

 

Zał. nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie dla dz. 299/4 o akceptacji ogłoszenia i regulaminu (.doc)

Zał. nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie dla dz. 299/4 o akceptacji ogłoszenia i regulaminu (.pdf)

 

Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako dz. nr 299/4, obręb geod. 0017 Stobno Wieś, położonej w miejscowości Stobno

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software