Wersja ujednolicona na podstawie uchwały nr LI/322/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 26 września 2018 roku oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.459.2018.2 z 26 października 2018 roku

Statut Gminy Godziesze Wielkie

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software