Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego”

 

Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (pdf)

Zapytanie ofertowe na wykonania remontu istniejącego Punku Obsługi Klienta, istniejącej łazienki oraz montaż rampy progowej w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (skan)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (word)

Załacznik nr 2 - Przedmiar robót (pdf)

Załacznik nr 2 - Przedmiar robót (word)

Załącznik nr 3 - Zasady projektowania uniwersalnego (pdf)

Załącznik nr 3 - Zasady projektowania uniwersalnego (word)


Załącznik nr 4 - Wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy (word)

Załącznik nr 5 - RODO (pdf)

Załącznik nr 5 - RODO (word)

Decyzja ABP.67430.91.2022 (pdf)

Decyzja ABP.67430.91.2022 (word)

Informacja o robotach budowlanych (pdf)

Informacja o robotach budowlanych (word)

Rzut stan istrniejący - stan projektowany (pdf)

Rzut stan istrniejący - stan projektowany (word)

Rzut parteru UG - stan istniejący

Rzut parteru UG - stan projektowany

Zdjęcie nr 1 (pdf)                           Zdjęcie nr 1 (word)

Zdjęcie nr 2 (pdf)                           Zdjęcie nr 2 (word)

Zdjęcie nr 3 (pdf)                           Zdjęcie nr 3 (word)

Informacja o wyborze wykonawcy (skan)

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf)

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software