Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika)”, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego”

 

Logo_PFRON.jpeg

Dostępny samorząd – granty


Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika)”, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (skan)

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń parteru w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika)”, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd dostępny dla każdego” (pdf)


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (word)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Rzut parteru Urzedu Gminy (word)

Załącznik nr 2 - Rzut parteru Urzedu Gminy (pdf)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (word)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (word)

Załącznik nr 4 - Klauzula RODO (pdf)

Informacja o wyborze wykonawcy (pdf)

Informacja o wyborze wykonawcy (skan()

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software