Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie
wybranych w wyborach w styczniu 2019 roku

   

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa sołectwa

 

Numer telefonu

1.

Józef Olszewski

Bałdoń

511 763 644

2.

  Stanisław Potera

Biała

506 971 547

3.

Łukasz Karolak

Borek

783 092 903

4.

Irena Harendarz

Godziesze Małe I

-

5.

Lechosław Szuleta

Godziesze Małe II

536 560 216

6.

  Ireneusz Garncarz

Godziesze Wielkie

(62) 7611254

7.

od 21 marca 2020 roku 

Marzena Cuper

Godzieszki

507 341 514

8.

Stanisław Sobczyk

Józefów

572 975 172

9.

Piotr Bartczak

Kakawa - Kolonia

795 531 158

10.

 Jan Gilicki

Kąpie

(62) 7611019

11.

Zdzisław Kij

Końska Wieś

(62) 7611071

12.

Patryk Gilicki

Krzemionka

-

13.

Ryszard Kacperkiewicz

Nowa Kakawa

669 260 396

14.

od 28 lipca 2023 roku

Dawid Scibor 

Rafałów

 512 239 398

15.

  Adam Marczak

Saczyn

600 508 194

16.

od 30 czerwca 2023 r.

Anna Balcerzyk

Skrzatki

 791 992 771

17.

  Maria Szymańska

Stara Kakawa

-

18.

 od 30 czerwca 2023 r.

Mateusz Kubacki

Stobno

 501 207 814

19.

  Mirosław Majewski

Stobno Siódme

(62) 7611136

20.

 od 10 maja 2019 r.

Radosław Krymarys

Takomyśle

512 961 850

21.

Ryszarda Wojtynka

Wola Droszewska

726 026 328

22.

  Janusz Wojtaszek

Wolica

600 942 790

23.

Jacek Płotek

Zadowice

(62) 7610366

885 366 902

24.

Stanisław Marciniak

Zajączki Bankowe

609 726 711

25.

od 17 lutego 2023 roku

Barbara Bodylska

Żydów

606 709 079

    

********************************************************************************************

   

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie
wybranych w wyborach w styczniu 2015 roku

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa sołectwa

 

Numer telefonu

1.

Olszewski Józef

Bałdoń

(62) 7611518

2.

Potera Stanisław

Biała

(62) 7611453

3.

Urbaniak Leszek

Borek

-

4.

Gilicki Zygmunt

Godziesze Małe
ul. Ostrowska

(62) 7611249

5.

Harendarz Irena

Godziesze Małe
ul. Zadowicka

(62) 7611361

6.

Garncarz Ireneusz

Godziesze Wielkie

(62) 7611254

7.

Więcław Józef

Godzieszki

(62) 7611267

8.

Sobczyk Stanisław

Józefów

(62) 7611789

9.

Bartczak Piotr

Kakawa - Kolonia

-

10.

Gilicki Jan

Kąpie

(62) 7611019

11.

Kij Zdzisław

Końska Wieś

(62) 7611071

12.

Gilicka Magdalena

Krzemionka

(62) 7611216

13.

Maćczak Marian

Nowa Kakawa

(62) 7610657

14.

Przerwa Andrzej

Rafałów

(62) 7610648

15.

Tatarka Elżbieta

Saczyn

(62) 7611808

16.

Bartoszek Józef

Skrzatki

(62) 7611815

17.

Szymańska Maria

Stara Kakawa

-

18.

Różalski Wojciech

Stobno

(62) 7613225

19.

Majewski Mirosław

Stobno Siódme

(62) 7611136

20.

Szewc Ryszard

Takomyśle

(62) 7613246

21.

Łaźniak Józef
od 25.06.2015r.
Łaźniak Zofia

Wola Droszewska

(62) 7610501

22.

Wojtaszek Janusz

Wolica

(62) 7612558

23.

Płotek Jacek

Zadowice

(62) 7610366

24.

Marciniak Stanisław

Zajączki Bankowe

697 572 159

25.

Bąk Ryszard

Żydów

(62) 7613668

 

  

****************************************************************************************** 

     

Wykaz sołtysów Gminy Godziesze Wielkie

wybranych w wyborach w styczniu 2011 roku

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa sołectwa

 

Numer telefonu

1.

Olszewski Józef

Bałdoń

(62) 76 11 518

2.

Potera Stanisław

Biała

(62) 76 11 453

3.

Urbaniak Leszek

Borek

-

4.

Gilicki Zygmunt

Godziesze Małe

ul. Ostrowska

(62) 76 11 249

5.

Harendarz Irena

Godziesze Małe

ul. Zadowicka

(62) 76 11 361

6.

Garncarz Ireneusz

Godziesze Wielkie

(62) 76 11 254

7.

Sobczyk Stanisław

Józefów

(62) 76 11 789

8.

Maćczak Marian

Kakawa Nowa

(62) 76 10 657

9.

Kubis  Sławomir

Kakawa Stara

-

10.

Więcław Józef

Godzieszki

(62) 76 11 267

11.

Gilicki Jan

Kąpie

(62) 76 11 019

12.

Wietrzyk Marek

Kakawa Kolonia

(62) 76 10 469

13.

Szymański Zbigniew

Krzemionka

(62) 76 11 194

14.

Biadala Krzysztof

od 23.01.2012 roku

Przerwa Andrzej

Rafałów

(62) 76 10 688

 

(62) 76 10 648

15.

Tatarka Elżbieta

Saczyn

(62) 76 11 808

16.

Bartoszek Józef

Skrzatki

(62) 76 11 815

17.

Różalski Wojciech

Stobno Wieś

(62) 76 13 225

18.

Szewc Ryszard

Takomyśle

(62) 76 13 246

19.

Szmaj Józef

od 23.11.2011 roku

Majewski Mirosław

Stobno Siódme

(62) 76 11 880

 

(62) 76 11 136

20.

Łaźniak Józef

Wola Droszewska

(62) 76 10 501

21.

Owczarek Krzysztof

Wolica

(62) 76 12 820

22.

Płotek Jacek

Zadowice

(62) 76 10 366

23.

Łuczak Maksymilian

Zajączki Bankowe

(62) 76 13 264

24.

Kij Zdzisław

Końska Wieś

(62) 76 11 071

25.

Bąk Ryszard

Żydów

(62) 76 13 668

 

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software