Uchwała NR XVII/73/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od 1 stycznia 2023 roku

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software