Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Godziesze Wielkie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania   odpadów komunalnych        

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw"

Orli Staw 2 62-834 Ceków Kolonia

bioodpady stanowiące odpady komunalne

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

               Aktualny cennik opłat za przyjmowanie odpadów do ZUOK „Orli Staw”

W okresie modernizacji ZUOK „Orli Staw” (lipiec i sierpień 2020r., 11 października-15 grudnia 2021r.) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniao zagospodarowywane były w „ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu i Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software