INFORMACJA

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt.9 lit.e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się w sposób zorganizowany za pomocą Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dwa razy do roku, z posesji właściciela nieruchomości, w terminach podanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przekazanym mieszkańcom oraz dostępnym w BIP Gminy Godziesze Wielkie.

               Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz.

                                                                           Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                            /-/ Józef Podłużny

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC