Wykaz przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust.2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie:

 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON

 

   

1.

F.U.H. JARTEX

Szczepan Jarantowski

Ul. Zakopiańska 12,  62-800 Kalisz

NIP 618 104 32 39

REGON 250792770

2.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO"S.A.

Ul. Staroprzygodzka 138

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622-10-01-188

REGON 250448570

3.

Zakład Wielobranżowy

Marek Buchnajzer

Tymianek 20, 62-840 Koźminek

NIP 618-100-67-41

REGON 250469275-00035

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

Ul. Bażancia 1a,

62-800Kalisz

NIP 618-004-14-16

REGON 250024188

5.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta  EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Zjazd 23,

62-800 Kalisz

NIP 618-00-30-387

REGON 250029387

 

 

 

 

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje również, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Godziesze Wielkie, wyłonionym w drodze przetargu, jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz. Umowa zawarta została na okres 01.08.2017-30.06.2020r.

 

                            Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                         /-/ Józef Podłużny

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC