Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- bezpośrednio do PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu- Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasentów.

 Lista inkasentów uprawnionych do pobierania w/w opłaty w poszczególnych sołectwach zawiera tabela: Inkasenci.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software