Sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- bezpośrednio do PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu- Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasentów.

Lista inkasentów uprawnionych do pobierania w/w opłaty w poszczególnych sołectwach określa uchwała nr LV/381/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r. poz. 8721

  

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software