Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w nastepujących  terminach: 

  • za styczeń, luty i marzec- do 15 marca danego roku,
  • za kwiecień, maj i czerwiec- do 15 czerwca danego roku,
  • za lipiec, sierpień i wrzesień - do 15 września danego roku,
  • za październik, listopad i grudzień -  do 15 grudnia danego roku.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software